BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Vattenavstängning

Vattenläcka på storgatan 3 och 5 Va Syd har fått stänga vattnet ska vara klart ikväll, man får följa på deras hemsida.

www.vasyd.se