BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Vi värnar om miljön

Vi som arbetar på BA Bygg Fastigheter försöker alltid att tänka och handla miljömedvetet. Detta märks även på vårt kontor där vi tex köper in kaffe, papper samt övrigt förbrukningsmaterial med miljöaspekten i fokus. 

Solceller

Vi satsar på solceller på våra fastigheter. Solelen används till fastighetens funktioner samt även till delar av hyresgästers förbrukning. 

Källsortering

Vi vill gärna uppmuntra våra hyresgäster till källsortering. I de flesta av våra fastigheter har man, utöver brännbart och matavfall, även tillgång till tunnor för papper/tidningar, kartong/pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, plast samt metallförpackningar. Komposterbara papperspåsar att sortera hushållets matavfall i finns att hämta i våra miljörum.

Fordon

BA Bygg Fastigheter har idag sex företagsbilar varav tre drivs med biogas och tre på 100% el- ett mycket miljömedvetet val. Biogas är en förnybar energigas. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns i motorn är av förnybart ursprung vilket innebär att koncentrationen i atmosfären inte ökar, biogasdrift bidrar således inte till växthuseffekten. Bilarna tankas med gas som produceras på reningsverket i Eslöv vilket givetvis är en stor fördel då gasen inte behöver transporteras in från annan ort.