BA Bygg Fastigheter i Eslöv

Stor-Malmö

Eslöv är en del av Stor-Malmö som är ett av tre storstadsområden i Sverige. 2016 hade området 699 463 invånare varav Eslöv har cirka 18 000 i tätorten och 32 581 i kommunen (2016-06-30).

Eslöv har goda kommunikationer till de större orterna Lund, Malmö och Helsingborg. Med Öresundståg tar man sig från Eslöv till Malmö på 22 minuter, till Helsinborg på 40 minuter och till Lund på 10 minuter. Med Öresundståg tar det endast 46 minuter att ta sig in till världsmetropolen Köpenhamn.